Guzma

Guzma 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).