XỬ LÍ KIT

Kit là bộ các chi tiết, các mảng nhỏ cấu thành nên mô hình 3D hoàn chỉnh.

Hiện tại, trong cộng đồng chơi pokemon papercraft nổi trội phải kể đến một số tác giả có thân niên thiết kế lâu năm và bạn có thể yên tâm về chất lượng kit như:
1. PaperPokés
2. Jav-Papercraft
3. Danyu Papercraft
4. Papercraft LED
5. Sabi96 Papercraft Box
6. Paper Duplicator
7. てんのペパクラ
Hoặc truy cập vào các liên kết tổng hợp mô hình tại PokemonViet.

Sau khi tải kit về, bộ kit sẽ được lưu dưới hai loại định dạng là .pdo và .pdf. Để có thể xem được hai định dạng này, bạn cần có những công cụ hỗ trợ.
1. Máy tính (Computer) / Máy tính xác tay (Laptop)
2. Phần mềm hỗ trợ đọc .pdo: Pepakura Viewer
3. Phần mềm hỗ trợ đọc .pdf: Foxit Reader

Đầu tiên, bạn cần dùng tệp .pdf để in kit ra giấy. Nhầm hỗ trợ và mang đến dịch vụ in, cắt tốt nhất, PokemonViet xin giới thiệu đối tác tin cậy của chúng tôi: Papercrab (Hà Nội)

Sau khi in kit thành công, việc tiếp theo, bạn cần xử lí kit đúng cách. Đọc bảng dưới đây để biết thêm chi tiết:

Cuối cùng, sử dụng phần mềm Pepakura Viewer và tệp .pdo để xem hướng dẫn thực hiện mô hình bằng mô phỏng 3D tương ứng.