James

James 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 41.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).