Lillie

Lillie 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 50.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 20 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).