May

May 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 5.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).