Miror B.

Miror B. 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 33.3 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).