Professor Oak

Professor Oak 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 23.6 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 7.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).