Pokeballs

Pokeballs 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 10.0 cm Rộng: 10.2 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pokeballs 02

Hướng dẫn: Không dành cho người mới tập chơi.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 9.8 cm
Số trang: 3-4 Độ khó: 3 Tác giả: THI
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link1 Link2 Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).