Poké Cup

Poké Cup 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poké Cup 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 6.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).