Pokedex

Pokedex 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 14.5cm Rộng: 18.2 cm Sâu: 3.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Pokedex 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 2.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: PokemonViet
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).