Red

Red 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 18.3 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Red 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 35.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Odnamra22 & Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).