Rosa

Rosa 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 35.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 14.9 cm
Số trang: 8+1 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).