Roxie

Roxie 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.0 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 5+2 Độ khó: 8 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).