Rui

Rui 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 27.0 cm Rộng: 8.6 cm Sâu: 7.6 cm
Số trang: 4+2 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).