Serena

Serena 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 35.0 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 10.5 cm
Số trang: 8+2 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Serena 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Paperick
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).