Steven

Steven 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 60.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 36.2 cm
Số trang: 22 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).