Z-Ring

Z-Ring 01

Hướng dẫn: Làm từ  sau ra trước, đóng ở phía sau của mặt vòng Z.
Cao: 6.3 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 9.0 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Z-Ring 02

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở mặt trước của vòng Z.
Cao: 6.9 cm Rộng: 9.7 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Z-Ring 03

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở phía sau của mặt vòng Z.
Cao: 6.3 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 9.0 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Z-Ring 04

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở tam giác trên của mặt vòng Z.
Cao: 9.6 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).