Chọn server
Phụ đề:
Download tập phim này

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 443: Tia chớp đỏ của tòa cao ốc!
摩天楼の赤いイナズマ!
Ngày phát sóng ở Nhật: 02/03/2006
Tập 444: Trận đấu quyết định! Haruka đối đầu Takeshi!!
大一番!ハルカVSタケシ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 09/03/2006
Tập 445: Muchul và 3 chị em Rougela!!
ムチュールとルージュラ三姉妹!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 16/03/2006
Tập 446: Thủ lĩnh của tháp, Lila xuất hiện!
タワータイクーン、リラ登場!
Ngày phát sóng ở Nhật: 23/03/2006
Tập 447: Battle Tower! Trận chiến ngoại cảm!!
バトルタワー!以心伝心バトル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 30/03/2006
Tập 448: Chiến binh Pokemon! Deoxys biến động!! (Phần 1)
ポケモンレンジャー!デオキシス・クライシス!
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/04/2006
Tập 449: Chiến binh Pokemon! Deoxys biến động!! (Phần 2)
ポケモンレンジャー!デオキシス・クライシス!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/04/2006
Tập 450: Usokkie! Truyền thuyết hoàng kim!?
ウソッキー!黄金伝説!?
Ngày phát sóng ở Nhật: 20/04/2006
Tập 451: Harley và đội Hỏa tiễn hợp tác!?
ハーリー&ロケット団 悪役同盟結成!?
Ngày phát sóng ở Nhật: 27/04/2006
Tập 452: Haruka đối đầu Musashi! Cuộc thi Contest cuối cùng!!
ハルカVSムサシ!最後のコンテスト!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 04/05/2006
Tập 453: Đội Hoả tiễn giải tán!? Con đường của mỗi người!
ロケット団解散!?それぞれの道!
Ngày phát sóng ở Nhật: 11/05/2006
Tập 454: Takeshi và Satoshi! Trận đấu đôi bảo vệ hội quán Nibi!!
タケシ&サトシ!タッグバトルでニビジムを守れ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 18/05/2006
Tập 455: Battle Pyramid! Đấu với Regirock!!
バトルピラミッド!VSレジロック!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 25/05/2006
Tập 456: Kinh ngạc! Kekking khổng lồ!!
驚異! 巨大ケッキングの山!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/06/2006
Tập 457: Bắt đầu! Pokemon Contest Đại hội Grand!!
開幕!ポケモンコンテスト・グランドフェスティバル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 15/06/2006
Tập 458: Haruka đấu với Harley! Trình diễn bằng một trận đấu đôi!!
ハルカVSハーリー!ダブルバトルでステージ・オン!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 22/06/2006
Tập 459: Haruka đấu với Shuu! Trận đấu cuối cùng!!
ハルカVSシュウ!最後の戦い!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 29/06/2006
Tập 460: Eipam và đức vua!
エイパムと王様!
Ngày phát sóng ở Nhật: 06/07/2006
Tập 461: Perap và người biểu diễn Pokemon!
ペラップとポケモン漫才!
Ngày phát sóng ở Nhật: 20/07/2006
Tập 462: Tấn công! Manyula lạc đàn!!
襲撃!はぐれマニューラ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 27/07/2006
Tập 463: Tái đấu Battle Pyramid! Đấu với Registeel!!
バトルピラミド再び! VSレジスチル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 03/08/2006
Tập 464: Haruka đối đầu Shuu! Đối thủ truyền kiếp!!
ハルカVSシュウ!ライバルよ永遠に
Ngày phát sóng ở Nhật: 10/08/2006
Tập 465: Trung tâm Pokemon rất bận!
ポケモンセンターはおおいそがし!
Ngày phát sóng ở Nhật: 17/08/2006
Tập 466: Pokemon đầu tiên! Trận đấu cuối cùng!!
最初のポケモン!最後の戦い!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 24/08/2006
Tập 467: Trận quyết đấu! Đấu với Regice!!
決戦!VSレジアイス!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 31/08/2006
Tập 468: Satoshi đối đầu Haruka! Trận đấu cuối cùng!
サトシVSハルカ!ラストバトル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 07/09/2006
Tập 469: Kết thúc và khởi đầu mới!!
旅の終わり、そして旅のはじまり!
Ngày phát sóng ở Nhật: 14/09/2006
DANH SÁCH TẬP PHIM
Tập 443: Tia chớp đỏ của tòa cao ốc!摩天楼の赤いイナズマ!Ngày phát sóng ở Nhật: 02/03/2006
Tập 444: Trận đấu quyết định! Haruka đối đầu Takeshi!!大一番!ハルカVSタケシ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 09/03/2006
Tập 445: Muchul và 3 chị em Rougela!!ムチュールとルージュラ三姉妹!!Ngày phát sóng ở Nhật: 16/03/2006
Tập 446: Thủ lĩnh của tháp, Lila xuất hiện!タワータイクーン、リラ登場!Ngày phát sóng ở Nhật: 23/03/2006
Tập 447: Battle Tower! Trận chiến ngoại cảm!!バトルタワー!以心伝心バトル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 30/03/2006
Tập 448: Chiến binh Pokemon! Deoxys biến động!! (Phần 1)ポケモンレンジャー!デオキシス・クライシス!Ngày phát sóng ở Nhật: 13/04/2006
Tập 449: Chiến binh Pokemon! Deoxys biến động!! (Phần 2)ポケモンレンジャー!デオキシス・クライシス!!Ngày phát sóng ở Nhật: 13/04/2006
Tập 450: Usokkie! Truyền thuyết hoàng kim!?ウソッキー!黄金伝説!?Ngày phát sóng ở Nhật: 20/04/2006
Tập 451: Harley và đội Hỏa tiễn hợp tác!?ハーリー&ロケット団 悪役同盟結成!?Ngày phát sóng ở Nhật: 27/04/2006
Tập 452: Haruka đối đầu Musashi! Cuộc thi Contest cuối cùng!!ハルカVSムサシ!最後のコンテスト!!Ngày phát sóng ở Nhật: 04/05/2006
Tập 453: Đội Hoả tiễn giải tán!? Con đường của mỗi người!ロケット団解散!?それぞれの道!Ngày phát sóng ở Nhật: 11/05/2006
Tập 454: Takeshi và Satoshi! Trận đấu đôi bảo vệ hội quán Nibi!!タケシ&サトシ!タッグバトルでニビジムを守れ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 18/05/2006
Tập 455: Battle Pyramid! Đấu với Regirock!!バトルピラミッド!VSレジロック!!Ngày phát sóng ở Nhật: 25/05/2006
Tập 456: Kinh ngạc! Kekking khổng lồ!!驚異! 巨大ケッキングの山!!Ngày phát sóng ở Nhật: 08/06/2006
Tập 457: Bắt đầu! Pokemon Contest Đại hội Grand!!開幕!ポケモンコンテスト・グランドフェスティバル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 15/06/2006
Tập 458: Haruka đấu với Harley! Trình diễn bằng một trận đấu đôi!!ハルカVSハーリー!ダブルバトルでステージ・オン!!Ngày phát sóng ở Nhật: 22/06/2006
Tập 459: Haruka đấu với Shuu! Trận đấu cuối cùng!!ハルカVSシュウ!最後の戦い!!Ngày phát sóng ở Nhật: 29/06/2006
Tập 460: Eipam và đức vua!エイパムと王様!Ngày phát sóng ở Nhật: 06/07/2006
Tập 461: Perap và người biểu diễn Pokemon!ペラップとポケモン漫才!Ngày phát sóng ở Nhật: 20/07/2006
Tập 462: Tấn công! Manyula lạc đàn!!襲撃!はぐれマニューラ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 27/07/2006
Tập 463: Tái đấu Battle Pyramid! Đấu với Registeel!!バトルピラミド再び! VSレジスチル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 03/08/2006
Tập 464: Haruka đối đầu Shuu! Đối thủ truyền kiếp!!ハルカVSシュウ!ライバルよ永遠にNgày phát sóng ở Nhật: 10/08/2006
Tập 465: Trung tâm Pokemon rất bận!ポケモンセンターはおおいそがし!Ngày phát sóng ở Nhật: 17/08/2006
Tập 466: Pokemon đầu tiên! Trận đấu cuối cùng!!最初のポケモン!最後の戦い!!Ngày phát sóng ở Nhật: 24/08/2006
Tập 467: Trận quyết đấu! Đấu với Regice!!決戦!VSレジアイス!!Ngày phát sóng ở Nhật: 31/08/2006
Tập 468: Satoshi đối đầu Haruka! Trận đấu cuối cùng!サトシVSハルカ!ラストバトル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 07/09/2006
Tập 469: Kết thúc và khởi đầu mới!!旅の終わり、そして旅のはじまり!Ngày phát sóng ở Nhật: 14/09/2006

Pokemon Season 10