Chọn server
Phụ đề:
Download tập phim này

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 833: Ta-da! Satoshi giả mạo xuất hiện!!
ジャジャーン!ニセサトシ現る
Ngày phát sóng ở Nhật: 29/05/2014
Tập 834: Corni và Lucario! Bí mật tiến hóa mega!!
コルニとルカリオ!メガシンカの秘密!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 29/05/2014
Tập 835: Lucario VS Burshamo! Hang thử thách!!
ルカリオVSバシャーモ!試練の洞窟!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 05/06/2014
Tập 836: Mega Lucario VS Mega Lucario! Cơn bão sóng điều khiển!!
メガルカリオ対メガルカリオ!波導の嵐!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 12/06/2014
Tập 837: Con tim kêu gọi lẫn nhau! Sóng vượt xa!!
呼び合う心!波導のむこうへ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 19/06/2014
Tập 838: Mega Lucario VS Mega Kucheat! Sự liên kết tiến hóa mega!
メガルカリオ対メガクチート!メガシンカの絆!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 03/07/2014
Tập 839: Chúa tể rừng xanh! Chạm mặt Luchabull!!
森のチャンピオン!ルチャブル登場!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 10/07/2014
Tập 840: Trận chiến không trung!? Luchabull VS Fiarrow!!
スカイバトル!?ルチャブル対ファイアロー!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 24/07/2014
Tập 841: Hang phản chiếu! Satoshi và Satoshi trong gương!?
うつしみの洞窟!鏡の国のサトシとサトシ!?
Ngày phát sóng ở Nhật: 31/07/2014
Tập 842: Ohrot của khu rừng khó chịu!
蠢く森のオーロット!
Ngày phát sóng ở Nhật: 07/08/2014
Tập 843: Trại hè pokemon! Chạm mặt bộ 3 đối thủ!!
ポケモン・サマーキャンプ! ライバル三人組搭乗!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 14/08/2014
Tập 844: Serena vs Sana! Trận chiến Pokevision!!
セレナVSサナ! ポケビジョン対決!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 21/08/2014
Tập 845: Pokeenteering! X trong sương mù!!
ポケエンテーリング! 霧の中のX!
Ngày phát sóng ở Nhật: 28/08/2014
Tập 846: Trận đấu nhóm! Cuộc thi vào sảnh danh dự!!
チームバトル! 殿堂入り決戦!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 04/09/2014
Tập 847: Tòa tháp bậc thầy! Lịch sử tiến hóa mega!!
マスタータワー! メガシンカの歴史!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 18/09/2014
Tập 848: Trận đấu hội quán shala! Pikachu VS Mega Lucario!!
シャラジム戦! ピカチュウVSメガルカリオ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 25/09/2014
Tập 849: Citron VS Eureka!? Trận chiến anh em với Nyaonix!!
シトロン対ユリーカ!?ニャオニクスできょうだいバトル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 02/10/2014
Tập 850: Pukurin hậu đậu vs Bohmander cuồng bạo!!
どじっこプクリンVS暴走ボーマンダ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 09/10/2014
Tập 851: Serena bắt pokemon đầu tiên!? Yancham vs Fokko!!
セレナ、初ゲット!?ヤンチャムVSフォッコ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 16/10/2014
Tập 852: Kỷ niệm trường học của Citron! Cuộc hội ngộ điện kích!!
シトロン、想い出のキャンパス!電撃の再会!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 23/10/2014
Tập 853: Đội phòng vệ Rapusaru ra quân! Eureka cố lên!!
出動ラプラス防衛隊!ユリーカがんばる!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 30/10/2014
Tập 854: Yancham nhảy nhót, Fokko mê hoặc! Bước tiến đến ngày mai!!
踊れヤンチャム、魅せろフォッコ!明日へのステップ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 06/11/2014
Tập 855: Luchabull và Luchabull bóng tối!
ルチャブルとダークルチャブル!
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/11/2014
Tập 856: Ninja quyết chiến! Gekogashira VS Gamenodes!!
忍法対決!ゲコガシラ対ガメノデス!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 27/11/2014
Tập 857: Khí thế của Serena! Cuộc đua Meecle hoang dã!!
セレナの本気!激走メェークルレース!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 11/12/2014
Tập 858: Calamanero VS Maaiika! Mối liên kết cứu nguy thế giới!!
カラマネロ対マーイーカ!絆は世界を救う!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 18/12/2014
DANH SÁCH TẬP PHIM
Tập 833: Ta-da! Satoshi giả mạo xuất hiện!!ジャジャーン!ニセサトシ現るNgày phát sóng ở Nhật: 29/05/2014
Tập 834: Corni và Lucario! Bí mật tiến hóa mega!!コルニとルカリオ!メガシンカの秘密!!Ngày phát sóng ở Nhật: 29/05/2014
Tập 835: Lucario VS Burshamo! Hang thử thách!!ルカリオVSバシャーモ!試練の洞窟!!Ngày phát sóng ở Nhật: 05/06/2014
Tập 836: Mega Lucario VS Mega Lucario! Cơn bão sóng điều khiển!!メガルカリオ対メガルカリオ!波導の嵐!!Ngày phát sóng ở Nhật: 12/06/2014
Tập 837: Con tim kêu gọi lẫn nhau! Sóng vượt xa!!呼び合う心!波導のむこうへ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 19/06/2014
Tập 838: Mega Lucario VS Mega Kucheat! Sự liên kết tiến hóa mega!メガルカリオ対メガクチート!メガシンカの絆!!Ngày phát sóng ở Nhật: 03/07/2014
Tập 839: Chúa tể rừng xanh! Chạm mặt Luchabull!!森のチャンピオン!ルチャブル登場!!Ngày phát sóng ở Nhật: 10/07/2014
Tập 840: Trận chiến không trung!? Luchabull VS Fiarrow!!スカイバトル!?ルチャブル対ファイアロー!!Ngày phát sóng ở Nhật: 24/07/2014
Tập 841: Hang phản chiếu! Satoshi và Satoshi trong gương!?うつしみの洞窟!鏡の国のサトシとサトシ!?Ngày phát sóng ở Nhật: 31/07/2014
Tập 842: Ohrot của khu rừng khó chịu!蠢く森のオーロット!Ngày phát sóng ở Nhật: 07/08/2014
Tập 843: Trại hè pokemon! Chạm mặt bộ 3 đối thủ!!ポケモン・サマーキャンプ! ライバル三人組搭乗!!Ngày phát sóng ở Nhật: 14/08/2014
Tập 844: Serena vs Sana! Trận chiến Pokevision!!セレナVSサナ! ポケビジョン対決!!Ngày phát sóng ở Nhật: 21/08/2014
Tập 845: Pokeenteering! X trong sương mù!!ポケエンテーリング! 霧の中のX!Ngày phát sóng ở Nhật: 28/08/2014
Tập 846: Trận đấu nhóm! Cuộc thi vào sảnh danh dự!!チームバトル! 殿堂入り決戦!!Ngày phát sóng ở Nhật: 04/09/2014
Tập 847: Tòa tháp bậc thầy! Lịch sử tiến hóa mega!!マスタータワー! メガシンカの歴史!!Ngày phát sóng ở Nhật: 18/09/2014
Tập 848: Trận đấu hội quán shala! Pikachu VS Mega Lucario!!シャラジム戦! ピカチュウVSメガルカリオ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 25/09/2014
Tập 849: Citron VS Eureka!? Trận chiến anh em với Nyaonix!!シトロン対ユリーカ!?ニャオニクスできょうだいバトル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 02/10/2014
Tập 850: Pukurin hậu đậu vs Bohmander cuồng bạo!!どじっこプクリンVS暴走ボーマンダ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 09/10/2014
Tập 851: Serena bắt pokemon đầu tiên!? Yancham vs Fokko!!セレナ、初ゲット!?ヤンチャムVSフォッコ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 16/10/2014
Tập 852: Kỷ niệm trường học của Citron! Cuộc hội ngộ điện kích!!シトロン、想い出のキャンパス!電撃の再会!!Ngày phát sóng ở Nhật: 23/10/2014
Tập 853: Đội phòng vệ Rapusaru ra quân! Eureka cố lên!!出動ラプラス防衛隊!ユリーカがんばる!!Ngày phát sóng ở Nhật: 30/10/2014
Tập 854: Yancham nhảy nhót, Fokko mê hoặc! Bước tiến đến ngày mai!!踊れヤンチャム、魅せろフォッコ!明日へのステップ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 06/11/2014
Tập 855: Luchabull và Luchabull bóng tối!ルチャブルとダークルチャブル!Ngày phát sóng ở Nhật: 13/11/2014
Tập 856: Ninja quyết chiến! Gekogashira VS Gamenodes!!忍法対決!ゲコガシラ対ガメノデス!!Ngày phát sóng ở Nhật: 27/11/2014
Tập 857: Khí thế của Serena! Cuộc đua Meecle hoang dã!!セレナの本気!激走メェークルレース!!Ngày phát sóng ở Nhật: 11/12/2014
Tập 858: Calamanero VS Maaiika! Mối liên kết cứu nguy thế giới!!カラマネロ対マーイーカ!絆は世界を救う!!Ngày phát sóng ở Nhật: 18/12/2014

Pokemon Season 19