Chọn server
Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh:
  • Satoshi và Go lần nữa tới vùng Galar, trong khi đây là lần đầu của Koharu.
  • Go thu phục Gantle và Patchilldon.
  • Satoshi thu phục Uonoragon.

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 1140: Hóa thạch Galar! Kết hợp nào!!
ガラルの化石!がっちゃんこ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/01/2021
DANH SÁCH TẬP PHIM

Pokemon Season 27