Chọn server
Download tập phim này
  • Satoshi và Go lần đầu gặp Tứ thiên vương Dracaena và gặp lại Gampi.
  • Citron trước đây đã từng đấu với Dracaena và thất bại.
  • Satoshi có trận đấu với Dracaena tại Giải vô địch Pokémon thế giới và giành chiến thắng, nâng thứ hạng lên 9.
  • Satoshi và Go quay trở lại thành phố Kuchiba.

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 1190: Gắn bó! Buổi tập luyện đặc biệt của Dande!!
密着! ダンデのスペシャルトレーニング!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 04/03/2022
Tập 1191: Một cây gậy, Bachinkey!
スティック一本、バチンキー!
Ngày phát sóng ở Nhật: 11/03/2022
Tập 1192: Nhiệm vụ thử thách! Raid Battle băng giá!!
トライアルミッション!氷結のレイドバトル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 18/03/2022
Tập 1193: Satoshi và Citron! Buổi huấn luyện tình bạn!!
サトシとシトロン!友情大特訓!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1194: Bậc Hyper! VS Tứ Thiên Vương Dracaena!!
ハイパークラス!VS四天王ドラセナ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1195: Ibui và Nymphia! Gặp gỡ và đoàn tụ!!
イーブイとニンフィア!出会いと再会!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/04/2022
Tập 1196: Chương trình mới! Đài phát thanh vương quốc bí mật của băng Hỏa tiễn!!
新番組!ロケット団ないしょ王国ラジオ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 15/04/2022
Tập 1197: Giúp với, anh cả Wanpachi!
助けて、ワンパチのアニキ!
Ngày phát sóng ở Nhật: 22/04/2022
Tập 1198: Lucario và Gekkouga! Ba đạo của vận mệnh!!
ルカリオとゲッコウガ!運命の波導!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 29/04/2022
Tập 1199: VS Kibana! Trận đấu vào Masters Eight!!
VSキバナ!マスターズエイトをかけた戦い!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 06/05/2022
Tập 1200: Trận đấu hoàng gia của sự phản bội!
裏切りのバトルロイヤル!
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
Tập 1201: Mohn và Lilie, tái ngộ trên đồng tuyết
モーンとリーリエ、雪原の再会
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
Tập 1202: Khải hoàn! Nhà vô địch Alola!!
凱旋! アローラチャンピオン!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 27/05/2022
Tập 1203: Nhiệm vụ cuối cùng! Thu phục Regieleki/Regidorago!!
ラストミッション! レジエレキ・レジドラゴをゲットせよ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 03/06/2022
Tập 1204: Trận hỏa chiến tập luyện! Satoshi VS Shinji!!
炎の特訓バトル!サトシ対シンジ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 10/06/2022
Tập 1205: Khai mạc! Đại hội Master Giải vô địch Pokémon thế giới!!
開幕!マスターズトーナメント!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 17/06/2022
Tập 1206: Niềm kiêu hãnh của nhà vô địch! Wataru VS Carne!!
チャンピオンの誇り!ワタルVSカルネ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/07/2022
Tập 1207: VS Shirona! Iris, con đường hướng tới Bậc thầy Rồng!!
VSシロナ!アイリスドラゴンマスターへの道!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 15/07/2022
Tập 1208: Satoshi xuất trận! VS Daigo!!
サトシ出陣!VSダイゴ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 22/07/2022
Tập 1209: Koharu và Ibui, kỳ tích của tiến hóa
Ngày phát sóng ở Nhật: //
DANH SÁCH TẬP PHIM
Tập 1190: Gắn bó! Buổi tập luyện đặc biệt của Dande!!密着! ダンデのスペシャルトレーニング!!Ngày phát sóng ở Nhật: 04/03/2022
Tập 1191: Một cây gậy, Bachinkey!スティック一本、バチンキー!Ngày phát sóng ở Nhật: 11/03/2022
Tập 1192: Nhiệm vụ thử thách! Raid Battle băng giá!!トライアルミッション!氷結のレイドバトル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 18/03/2022
Tập 1193: Satoshi và Citron! Buổi huấn luyện tình bạn!!サトシとシトロン!友情大特訓!!Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1194: Bậc Hyper! VS Tứ Thiên Vương Dracaena!!ハイパークラス!VS四天王ドラセナ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1195: Ibui và Nymphia! Gặp gỡ và đoàn tụ!!イーブイとニンフィア!出会いと再会!!Ngày phát sóng ở Nhật: 08/04/2022
Tập 1196: Chương trình mới! Đài phát thanh vương quốc bí mật của băng Hỏa tiễn!! 新番組!ロケット団ないしょ王国ラジオ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 15/04/2022
Tập 1197: Giúp với, anh cả Wanpachi!助けて、ワンパチのアニキ!Ngày phát sóng ở Nhật: 22/04/2022
Tập 1198: Lucario và Gekkouga! Ba đạo của vận mệnh!!ルカリオとゲッコウガ!運命の波導!!Ngày phát sóng ở Nhật: 29/04/2022
Tập 1199: VS Kibana! Trận đấu vào Masters Eight!!VSキバナ!マスターズエイトをかけた戦い!!Ngày phát sóng ở Nhật: 06/05/2022
Tập 1200: Trận đấu hoàng gia của sự phản bội!裏切りのバトルロイヤル!Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
Tập 1201: Mohn và Lilie, tái ngộ trên đồng tuyếtモーンとリーリエ、雪原の再会Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
Tập 1202: Khải hoàn! Nhà vô địch Alola!!凱旋! アローラチャンピオン!!Ngày phát sóng ở Nhật: 27/05/2022
Tập 1203: Nhiệm vụ cuối cùng! Thu phục Regieleki/Regidorago!!ラストミッション! レジエレキ・レジドラゴをゲットせよ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 03/06/2022
Tập 1204: Trận hỏa chiến tập luyện! Satoshi VS Shinji!!炎の特訓バトル!サトシ対シンジ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 10/06/2022
Tập 1205: Khai mạc! Đại hội Master Giải vô địch Pokémon thế giới!!開幕!マスターズトーナメント!!Ngày phát sóng ở Nhật: 17/06/2022
Tập 1206: Niềm kiêu hãnh của nhà vô địch! Wataru VS Carne!!チャンピオンの誇り!ワタルVSカルネ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 08/07/2022
Tập 1207: VS Shirona! Iris, con đường hướng tới Bậc thầy Rồng!!VSシロナ!アイリスドラゴンマスターへの道!!Ngày phát sóng ở Nhật: 15/07/2022
Tập 1208: Satoshi xuất trận! VS Daigo!!サトシ出陣!VSダイゴ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 22/07/2022
Tập 1209: Koharu và Ibui, kỳ tích của tiến hóaNgày phát sóng ở Nhật: //

Pokemon Season 28