Chọn server
Download tập phim này
  • Suicune của Go tạm thời quay trở lại công viên Sakugari và biết Rain Dance (Vũ Điệu Mưa).
  • Satoshi được thông báo về trận đấu thăng hạng tại Giải vô địch Pokémon thế giới với Kibana.

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 1190: Gắn bó! Buổi tập luyện đặc biệt của Dande!!
密着! ダンデのスペシャルトレーニング!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 04/03/2022
Tập 1191: Một cây gậy, Bachinkey!
スティック一本、バチンキー!
Ngày phát sóng ở Nhật: 11/03/2022
Tập 1192: Nhiệm vụ thử thách! Raid Battle băng giá!!
トライアルミッション!氷結のレイドバトル!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 18/03/2022
Tập 1193: Satoshi và Citron! Buổi huấn luyện tình bạn!!
サトシとシトロン!友情大特訓!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1194: Bậc Hyper! VS Tứ Thiên Vương Dracaena!!
ハイパークラス!VS四天王ドラセナ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1195: Ibui và Nymphia! Gặp gỡ và đoàn tụ!!
イーブイとニンフィア!出会いと再会!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/04/2022
Tập 1196: Chương trình mới! Đài phát thanh vương quốc bí mật của băng Hỏa tiễn!!
新番組!ロケット団ないしょ王国ラジオ!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 15/04/2022
Tập 1197: Giúp với, anh cả Wanpachi!
助けて、ワンパチのアニキ!
Ngày phát sóng ở Nhật: 22/04/2022
Tập 1198: Lucario và Gekkouga! Ba đạo của vận mệnh!!
ルカリオとゲッコウガ!運命の波導!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 29/04/2022
Tập 1199: VS Kibana! Trận đấu vào Masters Eight!!
VSキバナ!マスターズエイトをかけた戦い!!
Ngày phát sóng ở Nhật: 06/05/2022
Tập 1200: Trận đấu hoàng gia của sự phản bội!
裏切りのバトルロイヤル!
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
Tập 1201: Mohn và Lilie, tái ngộ trên đồng tuyết
モーンとリーリエ、雪原の再会
Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
DANH SÁCH TẬP PHIM
Tập 1190: Gắn bó! Buổi tập luyện đặc biệt của Dande!!密着! ダンデのスペシャルトレーニング!!Ngày phát sóng ở Nhật: 04/03/2022
Tập 1191: Một cây gậy, Bachinkey!スティック一本、バチンキー!Ngày phát sóng ở Nhật: 11/03/2022
Tập 1192: Nhiệm vụ thử thách! Raid Battle băng giá!!トライアルミッション!氷結のレイドバトル!!Ngày phát sóng ở Nhật: 18/03/2022
Tập 1193: Satoshi và Citron! Buổi huấn luyện tình bạn!!サトシとシトロン!友情大特訓!!Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1194: Bậc Hyper! VS Tứ Thiên Vương Dracaena!!ハイパークラス!VS四天王ドラセナ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 01/04/2022
Tập 1195: Ibui và Nymphia! Gặp gỡ và đoàn tụ!!イーブイとニンフィア!出会いと再会!!Ngày phát sóng ở Nhật: 08/04/2022
Tập 1196: Chương trình mới! Đài phát thanh vương quốc bí mật của băng Hỏa tiễn!! 新番組!ロケット団ないしょ王国ラジオ!!Ngày phát sóng ở Nhật: 15/04/2022
Tập 1197: Giúp với, anh cả Wanpachi!助けて、ワンパチのアニキ!Ngày phát sóng ở Nhật: 22/04/2022
Tập 1198: Lucario và Gekkouga! Ba đạo của vận mệnh!!ルカリオとゲッコウガ!運命の波導!!Ngày phát sóng ở Nhật: 29/04/2022
Tập 1199: VS Kibana! Trận đấu vào Masters Eight!!VSキバナ!マスターズエイトをかけた戦い!!Ngày phát sóng ở Nhật: 06/05/2022
Tập 1200: Trận đấu hoàng gia của sự phản bội!裏切りのバトルロイヤル!Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022
Tập 1201: Mohn và Lilie, tái ngộ trên đồng tuyếtモーンとリーリエ、雪原の再会Ngày phát sóng ở Nhật: 13/05/2022

Pokemon Season 28