Chọn server
Download tập phim này

DANH SÁCH TẬP PHIM


Don 01: Avataro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 02: Momo lớn, Momo bé
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 03: Kẻ trộm đèn
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 04: Quỷ cơm nắm
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 05: Bao vây chuồng chó
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 06: Vua gà lôi một ngày
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 07: Lớp học giáo viên
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 08: Tù nhân tóc dài
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 09: Taro tàn tạ và Robotaro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 10: Cầu vồng quỷ thấy
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 11: Sự hỗn loạn của chú chó
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 12: Mặt trăng nói dối
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 13: Tạm biệt Taro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 14: Jiro dự bị
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 15: Mừng trở về Taro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 16: Công tắc ác hóa
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 17: Ánh sáng và Tsubasa
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 18: Một cái hàm
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 19: Xin chào hồn ma
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 20: Khúc bi ca mũi dài
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 21: Con đường Ramen cùng cực
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 22: Con đường manga địa ngục
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 23: Inu hóa thành chó
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 24: Cậu bé, hãy hóa làm một
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 25: Nghệ nhân anh hùng
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 26: Kết thúc vội vàng
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 27: Quyết đấu nghiêm túc
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 28: Bí mật của bí mật
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 29: Tang lễ & Murasame
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 30: Thợ săn Juto
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 31: Chó lộ mặt
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 32: Quyết đấu phần 2
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 33: Chú chim reo hò
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 34: Natsumi đã gặp tôi
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 35: Bài hát Origami
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 36: Inu đại chiến
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 37: I & Ni & Za & Shi
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 38: Nấu ăn lắp bắp
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 39: Nhấn phải cái nút không ngờ tới
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 40: Lái xe nguy hiểm
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 41: Santa lao lực
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 42: Gia đình cụt hứng
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 43: Vượt qua thời gian, vượt qua bí ẩn
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Ninpu Sentai Hurricaneger with Donbrothers
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Avataro Sentai Donbrothers The Movie: Tân Người Hùng Tình Đầu
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 44: Lộ trắng, lộ đen
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 45: Làng Kaka, làng Gaga
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 46: Giấc mộng đêm hè của Natsumi
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 47: Cuộc họp mặt của Don-No
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 48: 9 Donbro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 49: Ký ức cuối cùng
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don cuối: Chúng ta có duyên thật đấy
Ngày phát sóng ở Nhật: //
DANH SÁCH TẬP PHIM
Don 01: AvataroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 02: Momo lớn, Momo béNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 03: Kẻ trộm đènNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 04: Quỷ cơm nắmNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 05: Bao vây chuồng chóNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 06: Vua gà lôi một ngàyNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 07: Lớp học giáo viênNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 08: Tù nhân tóc dàiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 09: Taro tàn tạ và RobotaroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 10: Cầu vồng quỷ thấyNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 11: Sự hỗn loạn của chú chóNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 12: Mặt trăng nói dốiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 13: Tạm biệt TaroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 14: Jiro dự bịNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 15: Mừng trở về TaroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 16: Công tắc ác hóaNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 17: Ánh sáng và TsubasaNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 18: Một cái hàmNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 19: Xin chào hồn maNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 20: Khúc bi ca mũi dàiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 21: Con đường Ramen cùng cựcNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 22: Con đường manga địa ngụcNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 23: Inu hóa thành chóNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 24: Cậu bé, hãy hóa làm mộtNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 25: Nghệ nhân anh hùngNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 26: Kết thúc vội vàngNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 27: Quyết đấu nghiêm túcNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 28: Bí mật của bí mậtNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 29: Tang lễ & MurasameNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 30: Thợ săn JutoNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 31: Chó lộ mặtNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 32: Quyết đấu phần 2Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 33: Chú chim reo hòNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 34: Natsumi đã gặp tôiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 35: Bài hát OrigamiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 36: Inu đại chiếnNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 37: I & Ni & Za & ShiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 38: Nấu ăn lắp bắpNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 39: Nhấn phải cái nút không ngờ tớiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 40: Lái xe nguy hiểmNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 41: Santa lao lựcNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 42: Gia đình cụt hứngNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 43: Vượt qua thời gian, vượt qua bí ẩnNgày phát sóng ở Nhật: //
Ninpu Sentai Hurricaneger with DonbrothersNgày phát sóng ở Nhật: //
Avataro Sentai Donbrothers The Movie: Tân Người Hùng Tình ĐầuNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 44: Lộ trắng, lộ đenNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 45: Làng Kaka, làng GagaNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 46: Giấc mộng đêm hè của NatsumiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 47: Cuộc họp mặt của Don-NoNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 48: 9 DonbroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 49: Ký ức cuối cùngNgày phát sóng ở Nhật: //
Don cuối: Chúng ta có duyên thật đấyNgày phát sóng ở Nhật: //

Pokemon Season Donbrothers