Chọn server
Download tập phim này

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 026: Hành trình của Terapagos
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Tập 027: Nếu cùng với đồng đội
仲間といっしょなら
Ngày phát sóng ở Nhật: 03/11/2023
Tập 028: Báu vật bị đánh cắp
ぬすまれた宝もの
Ngày phát sóng ở Nhật: 10/11/2023
Tập 029: Orio và thợ làm Monster Ball
オリオとモンスターボール職人
Ngày phát sóng ở Nhật: 17/11/2023
Tập 030: Pokémon bí ẩn trơn~trơn và keng keng!?
ズル~っとガチャンで謎ポケモン!?
Ngày phát sóng ở Nhật: 24/11/2023
DANH SÁCH TẬP PHIM
Tập 026: Hành trình của TerapagosNgày phát sóng ở Nhật: //
Tập 027: Nếu cùng với đồng đội仲間といっしょならNgày phát sóng ở Nhật: 03/11/2023
Tập 028: Báu vật bị đánh cắpぬすまれた宝ものNgày phát sóng ở Nhật: 10/11/2023
Tập 029: Orio và thợ làm Monster Ballオリオとモンスターボール職人Ngày phát sóng ở Nhật: 17/11/2023
Tập 030: Pokémon bí ẩn trơn~trơn và keng keng!?ズル~っとガチャンで謎ポケモン!?Ngày phát sóng ở Nhật: 24/11/2023

Pokemon Season Horizons 02