Chọn server
Download tập phim này

DANH SÁCH TẬP PHIM


Tập 026: Hành trình của Terapagos
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Tập 027: Nếu cùng với đồng đội
仲間といっしょなら
Ngày phát sóng ở Nhật: 03/11/2023
Tập 028: Báu vật bị đánh cắp
ぬすまれた宝もの
Ngày phát sóng ở Nhật: 10/11/2023
Tập 029: Orio và thợ làm Monster Ball
オリオとモンスターボール職人
Ngày phát sóng ở Nhật: 17/11/2023
Tập 030: Pokémon bí ẩn trơn~trơn và keng keng!?
ズル~っとガチャンで謎ポケモン!?
Ngày phát sóng ở Nhật: 24/11/2023
Tập 031: Tiếng hát trong làn sương trắng
白い霧の歌声
Ngày phát sóng ở Nhật: 01/12/2023
Tập 032: Cảm xúc của Laplace, tưởng nhớ về đồng đội
ラプラスの想い、仲間を想い
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/12/2023
Tập 033: Rayquaza màu đen gào thét
咆吼の黒いレックウザ
Ngày phát sóng ở Nhật: 15/12/2023
Tập 034: Khởi hành của từng người
それぞれの旅立ち
Ngày phát sóng ở Nhật: 22/12/2023
Tập 035: Hai kẻ hoang dại, Friede và Cap
荒野のふたり フリードとキャップ
Ngày phát sóng ở Nhật: 12/01/2024
Tập 036: Đại chiến lược kết thân Perfuton
パフュートン仲良し大作戦!
Ngày phát sóng ở Nhật: 19/01/2024
Tập 037: Hogator, trở thành kẻ xấu!?
ホゲータ、ワルになる!?
Ngày phát sóng ở Nhật: 26/01/2024
Tập 038: Tín hiệu SOS là từ Wakkanezumi?
SOSはワッカネズミから?
Ngày phát sóng ở Nhật: 02/02/2024
Tập 039: Chiếc búa đặc trưng của Kanuchan
カヌチャンとこだわりのハンマー
Ngày phát sóng ở Nhật: 09/02/2024
Tập 040: Tạm biệt, Nyahoja?
さよなら、ニャオハ?
Ngày phát sóng ở Nhật: 16/02/2024
Tập 041: Người mẹ mạnh mẽ xuất hiện!
キョーレツカーちゃん現る!
Ngày phát sóng ở Nhật: 01/03/2024
Tập 042: Biến hình! Anh hùng của biển cả, Irukaman
変身!海のヒーローイルカマン
Ngày phát sóng ở Nhật: 08/03/2024
Tập 043: Thư khiêu chiến từ Explorers
エクスプローラーズからの果たし状
Ngày phát sóng ở Nhật: 15/03/2024
Tập 044: Kế hoạch bắt giữ Rayquaza
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Tập 045: Xa xăm, xa thật xa
はるか、遠くまで
Ngày phát sóng ở Nhật: 29/03/2024
DANH SÁCH TẬP PHIM
Tập 026: Hành trình của TerapagosNgày phát sóng ở Nhật: //
Tập 027: Nếu cùng với đồng đội仲間といっしょならNgày phát sóng ở Nhật: 03/11/2023
Tập 028: Báu vật bị đánh cắpぬすまれた宝ものNgày phát sóng ở Nhật: 10/11/2023
Tập 029: Orio và thợ làm Monster Ballオリオとモンスターボール職人Ngày phát sóng ở Nhật: 17/11/2023
Tập 030: Pokémon bí ẩn trơn~trơn và keng keng!?ズル~っとガチャンで謎ポケモン!?Ngày phát sóng ở Nhật: 24/11/2023
Tập 031: Tiếng hát trong làn sương trắng白い霧の歌声Ngày phát sóng ở Nhật: 01/12/2023
Tập 032: Cảm xúc của Laplace, tưởng nhớ về đồng độiラプラスの想い、仲間を想いNgày phát sóng ở Nhật: 08/12/2023
Tập 033: Rayquaza màu đen gào thét咆吼の黒いレックウザNgày phát sóng ở Nhật: 15/12/2023
Tập 034: Khởi hành của từng ngườiそれぞれの旅立ちNgày phát sóng ở Nhật: 22/12/2023
Tập 035: Hai kẻ hoang dại, Friede và Cap荒野のふたり フリードとキャップNgày phát sóng ở Nhật: 12/01/2024
Tập 036: Đại chiến lược kết thân Perfutonパフュートン仲良し大作戦!Ngày phát sóng ở Nhật: 19/01/2024
Tập 037: Hogator, trở thành kẻ xấu!?ホゲータ、ワルになる!?Ngày phát sóng ở Nhật: 26/01/2024
Tập 038: Tín hiệu SOS là từ Wakkanezumi?SOSはワッカネズミから?Ngày phát sóng ở Nhật: 02/02/2024
Tập 039: Chiếc búa đặc trưng của KanuchanカヌチャンとこだわりのハンマーNgày phát sóng ở Nhật: 09/02/2024
Tập 040: Tạm biệt, Nyahoja?さよなら、ニャオハ?Ngày phát sóng ở Nhật: 16/02/2024
Tập 041: Người mẹ mạnh mẽ xuất hiện!キョーレツカーちゃん現る!Ngày phát sóng ở Nhật: 01/03/2024
Tập 042: Biến hình! Anh hùng của biển cả, Irukaman変身!海のヒーローイルカマンNgày phát sóng ở Nhật: 08/03/2024
Tập 043: Thư khiêu chiến từ Explorersエクスプローラーズからの果たし状Ngày phát sóng ở Nhật: 15/03/2024
Tập 044: Kế hoạch bắt giữ RayquazaNgày phát sóng ở Nhật: //
Tập 045: Xa xăm, xa thật xaはるか、遠くまでNgày phát sóng ở Nhật: 29/03/2024

Pokemon Season Horizons 02