Chọn server

Special 15: Thị Trấn Masara, Hành Trình Của Các Nhà Huấn Luyện Pokemon

マサラタウン、ポケモントレーナーの旅立ち

Giai đoạn: Sau tập 322 TV Series

Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh: