Chọn server

Special 44: 2 người mạnh nhất! Citron và Dent!!

最強の二人!シトロンとデン卜!!

Giai đoạn: Sau tập 944 TV Series

Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh: