Chọn server

Special 46: Đôi Cánh Chạng Vạng

薄明の翼

Series gồm 7 tập phim ngắn, nói về vùng đất Galar.
Tên các tập phim theo thứ tự:

  • Tập 1: Lá thư
  • Tập 2: Tập luyện
  • Tập 3: Đồng hành
  • Tập 4: Cơn sóng đêm
  • Tập 5: Thư ký
  • Tập 6: Đêm trăng sáng
  • Tập 7: Bầu trời
  • Tập 8: Lễ hội siêu sao

Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh: