Chọn server

Special 47: PokéToon

  • Tập 01: Zuruggu và Mimikkyu
  • Tập 02: Yancham muốn trở thành anh hùng
  • Tập 03: Giấc mơ chớm nở
  • Tập 04: Đợi ở đây nhé Koiking
  • Tập 05: Ngôi nhà Magma ấm áp và đẹp đẽ
  • Tập 06: Tớ biến thành Gengar!

Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh: