Chọn server
Phụ đề:
Thuyết minh:

Special 48: Pokémon Evolutions

Pokémon Evolutions là 1 mini series gồm 8 tập, mỗi tập tương ứng với mỗi vùng đất.

  • Tập 1: Nhà vô địch
  • Tập 2: Nhật thực
  • Tập 3: Người kiến thiết
  • Tập 4: Kế hoạch
  • Tập 5: Đối thủ
  • Tập 6: Ước nguyện
  • Tập 7: Trình diễn
  • Tập 8: Khám phá

Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh: