Chọn server

Special 53: Đường tới đỉnh vinh quang

PATH TO THE PEAK 頂へのきずな

  • Pokémon: Path to Peak là loạt mini-series đầu tiên về chủ đề Pokémon Trading Card Game. Bộ phim đặt trong bối cảnh Pokémon không hề tồn tại, chỉ xuất hiện Pokémon trên các nền tảng đa phương tiện, như thế giới chúng ta.
  • Được phát sóng vào tháng 8 năm 2023, trong tuần lễ diễn ra Giải vô địch Pokémon thế giới 2023. Mini-series sẽ gồm 4 tập:
    • Câu lạc bộ
    • Khu vực
    • Toàn quốc
    • Thế giới

Download tập phim này
Phụ đề:
Thuyết minh: