Fushigidane

Fushigidane là pokémon được giới thiệu ở thế hệ I. 

Người ta thường thấy Fushigidane nằm ngủ dưới ánh nắng. Càng đắm mình trong nắng, hạt giống trên lưng chúng càng phát triển.
Chiều cao: 0.7m
Cân nặng: 6.9kg
Khả năng:
-Tăng trưởng vượt trội
– Diệp lục (tiềm ẩn)
Fushigidane Hệ: Cỏ – Độc
Bulbasaur Giới tính: 87.5%/12.5%
Chủng loại: Pokémon hạt giống Phát triển: Tiến hóa thành Fushigisou ở cấp độ 16
Lợi thế: Giác đấu, Nước, Cỏ, Điện, Tiên Bất lợi: Lửa, Băng, Bay, Tâm linh