0086Seel

Seel 01

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đóng ở dưới cổ.
Cao: 13.3 cm Rộng: 20.9 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Seel 02

Hướng dẫn: Làm từ sừng xuống, đến miệng, lưỡi. Làm mũi và răng ngay khi các con số đến với chúng, để bạn có thể tạo áp lực từ bên trong. Đóng tại nơi được chỉ định.
Cao: 16.0 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).